Select Page

Subsidieregeling cursus- en verletkosten

Ter stimulering van bijscholing kan een werkgever met ingang van 14 februari 2023 een beroep doen op de subsidieregeling voor cursus- en verletkosten voor cursussen uit de Opleidingscatalogus van de Afbouwacademie (www.afbouwacademie.com) die door zijn werknemers zijn gevolgd.  

Je leest meer over deze regeling in artikel 25 van de cao Afbouw Inzake de bedrijfstakeigen regelingen. Klik hier om artikel 25 te bekijken.

Gesubsidieerd worden:

  • 50% van de verletkosten met een maximum van € 275,– per dag, en
  • 50% van de cursuskosten met een maximum van € 125,– per cursus.
  • Voor trainingen met een eigen bijdrage van € 100,– betaalt u de volledige factuur aan de cursusaanbieder. U krijgt als subsidie het betaalde cursusbedrag verminderd met de eigen bijdrage van € 100,–. Dit geldt zolang er subsidiegeld beschikbaar is. Op de website van de Afbouwacademie kun je zien of een cursus een startgarantie heeft.