Select Page

Subsidieregeling cursus- en verletkosten

Ter stimulering van bijscholing kan een werkgever met ingang van 14 februari 2023 een beroep doen op de subsidieregeling voor cursus- en verletkosten voor cursussen uit de Opleidingscatalogus van de Afbouwacademie (www.afbouwacademie.com) die door zijn werknemers zijn gevolgd.  

Je leest meer over deze regeling in artikel 25 van de cao Afbouw Inzake de bedrijfstakeigen regelingen. Klik hier om artikel 25 te bekijken.

Gesubsidieerd worden:

  • 50% van de verletkosten met een maximum van € 275,– per dag, en
  • 50% van de cursuskosten met een maximum van € 125,– per cursus.
  • Bij cursussen met een startgarantie: een eigen bijdrage van € 100,– per cursus, zolang er subsidiegeld beschikbaar is. Op de website van de Afbouwacademie kun je zien of een cursus een startgarantie heeft.

Voorwaarden:

  • De werkgever valt onder de cao Afbouw.
  • Voor de werknemer wordt sectorpremie afgedragen aan het O&O fonds Afbouw.
  • Per werknemer worden per kalenderjaar maximaal twee cursussen en maximaal twee dagen verletkosten vergoed.
  • De subsidie aan de werkgever wordt uitsluitend toegekend wanneer de werknemer de cursus daadwerkelijk heeft gevolgd.

Zo vraag je de subsidie aan

De subsidie dient binnen 2 maanden na de beëindiging van de cursus door de werkgever te worden aangevraagd bij het O&O-fonds Afbouw. Het aanvraagformulier moet zijn voorzien van bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de werknemer de cursus daadwerkelijk heeft gevolgd. Stuur de aanvraag naar onderstaand adres.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

O&O-Fonds Afbouw
Mauritskade 27
2514 HD Den Haag
mijnafbouw@tbafbouw.nl 

Heb je vragen over de aanvraagprocedure?

Dan kun je bellen op 070 33 66 504 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Je kunt ook een e-mail sturen naar cvs@tbafbouw.nl.