Select Page

80/90/100-regeling loon- en pensioenpremie

Uw werknemer kan vanaf 57 jaar in aanmerking komen voor één extra verlofdag per week via de 80/90/100-regeling. Deze regeling houdt in dat:

  • de werknemer 80% van zijn werkweek werkt;
  • de werkgever hem hiervoor 90% van het loon betaalt en;
  • er sprake is van 100% pensioenopbouw.

Om als werknemer hiervoor in aanmerking te komen, zal eerst aangetoond moeten worden dat deze 80/90/100-regeling de beste optie is om de werknemer duurzaam inzetbaar te houden. Dit moet blijken uit:

  • een advies op basis van artikel 78 van de cao Afbouw (Mijn Loopbaan) en/of;
  • een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) en/of;
  • een re-integratietraject.

Aanvraag

De aanvraag om deel te mogen nemen aan de 80/90/100-regeling dient u in bij:

O&O-fonds Afbouw
Mauritskade 27
2514 HD Den Haag
Tel. (070) 336 65 00

Declaratie

Wordt de aanvraag door het O&O-fonds Afbouw toegekend? Dan kunt u een vergoeding aanvragen achteraf per kwartaal. De declaraties moeten zijn ingediend binnen drie maanden na het verstrijken van het kwartaal.

Declareer hier de 80/90/100-regeling.

Let op!
Maken u en uw werknemer gebruik van de 80/90/100-regeling? Dan kunt u geen gebruik meer maken van de overgangsregeling seniorendagen (extra verlof oudere werknemers) zoals bedoeld in artikel 21 en 22 van de cao Afbouw inzake bedrijfstakeigen regelingen.

Heeft u vragen over de declaraties?
Werkgeversdesk: 020 583 70 70 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur). E-mail: werkgevers@bter-afbouw.nl.