Select Page

80/90/100-regeling voor werknemers van 57 jaar en ouder

Werknemers van 57 jaar en ouder komen in aanmerking voor de 80/90/100-regeling als dat de beste manier is om duurzaam inzetbaar te blijven.

LET OP!

Aanvragen voor de 80/90/100-regeling voor werknemers van 57 jaar en ouder tijdelijk stopgezet.

Aanvragen voor de 80/90/100-regeling voor werknemers van 61,5 jaar en ouder weer in behandeling genomen.

Op 5 oktober 2022 heeft het bestuur van het O&O-fonds besloten om de instroom van de 80/90/100-regeling tijdelijk te stoppen. Zowel voor de regeling voor werknemers van 57 jaar en ouder als voor de regeling voor werknemers van 61,5 jaar en ouder.

Vanaf 16 november 2022 worden de aanvragen voor de regeling voor werknemers van 61,5 jaar en ouder weer in behandeling genomen.  

De instroom is mogelijk voor zover het budget toelaat. Dit staat in de cao Afbouw. Op dit moment is het maximum van dit budget bereikt. Daarom worden nieuwe aanvragen voor de regeling voor werknemers van 57 jaar en ouder voorlopig niet meer behandeld.

Heeft u een aanvraag gedaan voor 5 oktober 2022? Dan wordt uw aanvraag gewoon behandeld.

We houden u hier op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook als u weer nieuwe aanvragen kunt indienen.

Zo vraagt u de regeling aan

U vraagt bij het O&O-fonds de 80/90/100-regeling aan door het formulier in te vullen. U kunt hier het formulier downloaden. Stuur de aanvraag naar onderstaand adres. Op dit moment wordt een aanvraag wel ontvangen maar niet behandeld.

O&O-Fonds Afbouw
Mauritskade 27
2514 HD Den Haag
cvs@tbafbouw.nl

Een onafhankelijk arbeidsdeskundig adviesbureau beoordeelt in opdracht van het O&O fonds of de werknemer in aanmerking komt voor de regeling.  Als dat zo is, wordt APG hierover geïnformeerd.

Heeft u vragen over de aanvraagprocedure?

Dan kunt u bellen op 070 33 66 504 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar cvs@tbafbouw.nl.