Select Page

Melden

Wanneer melden?

U kunt een melding doen als u vermoedt dat:

  • een werkgever mogelijk ten onrechte de cao Afbouw niet toepast of;
  • een werkgever de cao niet correct uitvoert terwijl de cao Afbouw wel van toepassing is.

U kunt een melding doen als u vermoedt dat:

  • een werkgever mogelijk ten onrechte de cao Afbouw niet toepast of;
  • een werkgever de cao niet correct uitvoert terwijl de cao Afbouw wel van toepassing is.

Wat gebeurt er met uw melding?

Voorop staat dat LEA zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met de persoonsgegevens van de melder omgaat. Direct na ontvangst van een melding bepaalt LEA of er voldoende aanleiding is voor een nader onderzoek. Eventueel wordt aanvullende informatie verzameld. Als daar reden toe is, wordt er een werkingssfeeronderzoek gestart. Op basis van de rapportage van het werkingssfeeronderzoek neemt de Commissie werkingssfeer en naleving een beslissing over de toepasselijkheid.

Melden kan op verschillende manieren.

1) Mailen
info@loketeerlijkeafbouw.nl

2) Bellen
070 33 66 599

Hoe melden?

U kunt de melding anoniem doorgeven. Dit kunt u als volgt doen:

Vervolgens behandelt LEA uw melding vertrouwelijk. LEA geeft indien nodig de melding door aan de betreffende instantie waar LEA werkafspraken mee heeft gemaakt.