Select Page

FAQ wijzigingen 80/90/100-regeling voor werkgevers en werknemers

Het bestuur van het O&O-fonds Afbouw heeft besloten om de 80/90/100-regeling voor huidige en nieuwe deelnemers aan te passen per 1 januari 2023. Dit is om de regeling betaalbaar te houden voor de werkgever en het O&O-fonds Afbouw. Hieronder geven wij antwoord op een aantal vragen, zodat het voor jou duidelijker wordt wat deze wijzigingen zijn.

Hoeveel vakantiedagen heeft een deelnemer aan de 80/90/100-regeling per jaar?

Tijdens de deelname aan de 80/90/100-regeling werkt de deelnemer 80%. Hij bouwt dan ook 80% vakantiedagen op. Dit betekent dat een werknemer 20 in plaats van 25 vakantiedagen heeft per jaar. Het aantal vakantiedagen voor parttimers is naar rato.

Hoeveel roostervrije dagen (atv-dagen) heeft een deelnemer aan de 80/90/100-regeling per jaar?

Het aantal roostervrije dagen (atv-dagen) voor de 80/90/100-regeling 57 jaar is aangepast. Hieronder is te zien hoeveel vakantiedagen en roostervrije dagen elke regeling heeft.

80/90/100-regeling vakantiedagen roostervrije dagen (atv-dagen), maximaal
57 jaar afbouw 20 4
57 jaar natuursteen 20 4
61,5 jaar afbouw 20 0
61,5 jaar natuursteen 20 0

Waarom moet de deelnemer roostervrije dagen (atv-dagen) inleveren?

Dit is om de regeling voor de werkgever en het O&O-fonds Afbouw betaalbaar te houden.

Heeft een deelnemer aan de 80/90/100-regeling nog recht op seniorendagen?

De seniorendagen zijn een paar jaar geleden afgeschaft. Alleen werknemers op wie de overgangsregeling seniorendagen (artikel 24 cao) of de overgangsregeling seniorendagen natuursteen (artikel 25 cao) van toepassing is hebben nog seniorendagen. Als gebruik wordt gemaakt van de 80/90/100 regeling kan geen gebruik meer worden gemaakt van de seniorendagen. Er kan maar van één regeling gebruik worden gemaakt.

Op welk loon heeft de deelnemer recht als hij ziek is?

De deelnemer heeft tijdens ziekte recht op 85% van het 100% loon en niet 85% van het 90% loon.

Wat als een deelnemer aan de 80/90/100-regeling ziek is?

Als hij een korte tijd ziek is vervalt de regeling niet. De werkgever kan de dag waarop de deelnemer ziek is niet declareren. Als de deelnemer langdurig ziek is kan de regeling door het O&O-fonds Afbouw worden stopgezet. Als de regeling wordt stopgezet wordt dat altijd schriftelijk aan de deelnemer en de werkgever medegedeeld.

Hoeveel krijgt een werkgever vergoed van de loonkosten en pensioenpremie waar geen arbeid tegenover stond?

  1. 80/90/100-regeling 57 jaar:
    1. Afbouw: op de declaratie van de werkgever wordt per kwartaal € 250,- ingehouden (= per jaar € 1.000,-).
    2. Natuursteen: op de declaratie van de werkgever wordt per kwartaal € 125,- ingehouden (= per jaar € 500,-).
  2. 80/90/100-regeling 61,5 jaar:
    1. Afbouw: op de declaratie van de werkgever wordt per kwartaal € 500,- ingehouden (= per jaar € 2.000,-).
    2. Natuursteen: op de declaratie van de werkgever wordt per kwartaal € 300,- ingehouden (= per jaar € 1.200,-).

Waarom vindt er een korting plaats op de declaratie van de werkgever?

Dit is om de regeling voor de werkgever en het O&O-fonds Afbouw betaalbaar te houden. Omdat er op de declaratie van de werkgever een korting plaatsvindt levert de werknemer een aantal roostervrije dagen in.

Mag een werkgever een declaratie indienen over een feestdag?

Als die dag voor de deelnemer geen werkdag is dan mag de werkgever deze dag niet declareren bij het O&O-fonds Afbouw.

Waarom moet de werkgever vanaf 2023 de trajectkosten van Mijn Loopbaan betalen?

Dit is om de regeling voor het O&O-fonds Afbouw betaalbaar te houden. Een gespecialiseerd adviesbureau onderzoekt of werknemers vanaf 57 jaar, die zich nu aanmelden voor de 80/90/100-regeling, voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de regeling. Werkgevers van deze werknemers moeten de trajectkosten voor intake, advisering en loopbaanbegeleiding van het adviesbureau betalen. Vervolgens kunnen werkgevers maximaal 50% van de kosten exclusief btw declareren bij het O&O-fonds Afbouw. Werkgevers kunnen de btw terugvragen via de Belastingdienst. Declareren kan hier.

Wanneer moet een werkgever de trajectkosten van Mijn Loopbaan betalen?

Een werkgever betaalt voor de trajectkosten als een werknemer vanaf 57 jaar zich vanwege medische redenen aanmeldt voor de 80/90/100-regeling. De werknemer neemt dan deel aan de 80/90/100-regeling 57 jaar. Dit geldt ook voor een werknemer die 61,5 jaar of ouder is en zich vanwege medische redenen aanmeldt.

Als een werknemer van 61,5 jaar of ouder zich niet vanwege medische redenen aanmeldt voor de regeling dan hoeft de werkgever niet te betalen voor de trajectkosten. De werknemer neemt dan deel aan de 80/90/100-regeling 61,5 jaar.