Select Page

Inloopschalen

Vanaf 1 mei 2019 kent de Afbouw inloopschalen.

Een werkgever kan een werknemer die nog nooit in de afbouw heeft gewerkt en een opleiding volgt, anders dan een BBL-opleiding, maximaal voor de periode van een jaar een loon betalen volgens de inloopschaal. De inloopschaal geldt niet voor de werknemers die een BBL-opleiding op niveau 2 of 3 voor de Afbouw volgen of hebben afgerond.

Inloopschaal
Eerste halfjaar Het wettelijk minimumloon vermeerderd met 25% van het verschil tussen het wettelijk minimumloon en het loon volgens de loontabellen “zonder relevante werkervaring”.
Tweede halfjaar Het wettelijk minimumloon vermeerderd met 50% van het verschil tussen het wettelijk minimumloon en het loon volgens de loontabellen “zonder relevante werkervaring”.

Voor het toepassen van de loonschaal moet de werkgever vooraf schriftelijk toestemming vragen bij cao-partijen:

1. Per post

Mauritskade 27
2415 HD
Den Haag

2. Per email

cvs@tbafbouw.nl

Het verzoek moet zijn voorzien van:

  1. een door de werknemer ondertekend document waarin deze verklaard geen enkele ervaring te hebben in de afbouw en;
  2. een opleidingstraject dat door de werkgever en werknemer is ondertekend.

Pas nadat toestemming is verleend mag de werknemer conform de inloopschaal worden uitbetaald.

Hier vindt u voorbeeldbrieven die u kunt aanpassen: voorbeeldbrieven.