Select Page

InZicht Inzetbaarheidstool (IZI)

Bedrijven hebben te maken met een gebrek aan instroom, veranderende technologie en een hogere uitstroomleeftijd. Daarom is optimale inzetbaarheid van werknemers erg belangrijk voor het succes van uw bedrijf. Maar hoe meet u deze inzetbaarheid? En is dit duurzaam? Vanuit onze expertise op het gebied van loopbaanadvies en trainingen heeft Savantis een oplossing ontwikkeld die snel inzicht geeft in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers: de InZicht Inzetbaarheidstool (IZI).

Hoe werkt IZI (DI-APK)?

De tool is gebaseerd op interviews die door adviseurs bij de werknemers worden afgenomen. Er worden vragen gesteld over veiligheid, gezondheid, vitaliteit, loopbaanontwikkeling en mobiliteit. De interviewen worden AVG-conform verwerkt en worden verwerkt tot een bedrijfsrapportage. Dit rapport stelt het bedrijf in staat om zijn DI-beleid vorm te geven. De adviseurs voeren vervolgens met iedere deelnemer een terugkoppelingsgesprek voor een individueel DI-advies.

Kosten

De IZI is gratis voor bedrijven die de cao Afbouw toepassen

Zo vraagt u IZI aan

Hiervoor dient de werkgever een formulier in bij Savantis. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u vragen over IZI?

Bel naar Savantis:  0182 64 11 11. Op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar training@savantis.nl

Subsidie van het Ministerie van SZW

Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft subsidie beschikbaar gesteld om bedrijven en werknemers te stimuleren om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.