Select Page

Aanmelden/afmelden werkgevers

Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren die onder de cao Afbouw vallen en personeel in dienst nemen moeten zich melden bij APG in verband met de collectieve bedrijfstakeigen regelingen en de verplichte pensioenregeling. Bedrijven die geen personeel meer hebben moeten zich afmelden. Hier vindt u het inschrijfformulier: aanmelden/afmelden werkgevers