Select Page

Mijn Loopbaan

Voor wie is Mijn Loopbaan

Mijn Loopbaan is voor werknemers in de afbouwsector en wordt door het O&O Fonds Afbouw gesubsidieerd. Mijn Loopbaan en de voorwaarden om te kunnen deelnemen staan in artikel 15 van de cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen.

Bij Mijn Loopbaan kunnen 3 trajecten worden gevolgd:

1. Ambitie:

Je hebt ambitie en je wilt een betere functie in de afbouw.

2. Preventie:

Je kan je huidige werk nog wel aan maar je moet nu wat doen om te voorkomen dat je over een tijdje arbeidsongeschikt raakt.

3. Bevorderen duurzaam inzetbaarheid:

Je bent 55 jaar of ouder, je werk is te zwaar en je vreest dat je daardoor niet kan doorwerken tot je pensioen.

Vragen?

Bel naar het Technisch Bureau Afbouw: 070-3366504. Op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar cvs@tbafbouw.nl.