Select Page

Gezond werken

 

Iedereen wil zich zowel fysiek als mentaal goed voelen in een veilige, gezonde werkomgeving. In de afbouwsector zijn er 3 kenniscentra belast met de ontwikkeling en uitvoering van gezond werken in onze sector (ook wel Duurzame inzetbaarheid (DI) genoemd):  Volandis, Savantis en Technisch Bureau Afbouw. Elke instantie heeft zijn eigen middelen en infrastructuur om u hierover te informeren. Dit kan verwarrend zijn, omdat het niet altijd duidelijk is bij wie u terecht kunt met vragen over gezond werken. Om het u makkelijker te maken hebben de 3 kenniscentra hun waardevolle informatie en kennis op deze overkoepelende webpagina. Hier kunt u terecht voor al uw kwesties over gezond werken en komt u uiteindelijk terecht bij de juiste uitvoerende organisatie. Ga met uw muiscursor naar de menuknop Gezond werken om te zien welke subpagina’s er zijn.

Subsidie van het Ministerie van SZW

Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft subsidie beschikbaar gesteld om bedrijven en werknemers te stimuleren om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Heeft u vragen?

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Technisch Bureau Afbouw op 070 33 66 504 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) of via cvs@tbafbouw.nl.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met:

1. Voor werkgevers

NOA
0318 54 73 73

2. Voor werknemers

FNV
Vraag het aan een vakbondsconsulent

CNV Vakmensen
030 751 1 007