Select Page

Kwaliteit & Techniek

De afbouw vindt het belangrijk dat er een goed product wordt geleverd door een betrouwbare sector. Deze webpagina bevat voor de afnemers van het afbouwproduct informatie over de kwaliteitsregelingen die er in de afbouw zijn, zoals Afbouwkeur en de NOA-afbouwgarantie. Het Technisch Bureau Afbouw stelt afbouwrichtlijnen op en stelt die gratis aan iedereen beschikbaar.