Select Page

Boekencontroles

In verband met een werkingssfeer- of een nalevingsonderzoek kunt u een bezoek ontvangen van een onderzoeksbureau dat door ons wordt ingeschakeld. Dat bureau rapporteert aan ons. De procedure voor een boekencontrole is als volgt:

  • U ontvangt een brief waarin de boekencontrole wordt aangekondigd.
  • De controles worden uitgevoerd door het onafhankelijk controle- en onderzoeksbureau Providius uit Heiloo: www.providius.nl.
  • De controle wordt verricht op uw kantoor of bij uw boekhouder en bestaat onder meer uit het bestuderen van de administratie.
  • De controleur neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een bezoek.
  • De controleur maakt van de controle een rapport dat naar het Loket Eerlijke Afbouw wordt gezonden.
  • Het rapport van de controleur wordt besproken door de Commissie Nalevings- en Werkingssfeeronderzoek cao Afbouw. De commissie neemt mede op basis van het rapport een besluit.
  • Het besluit van de commissie en een kopie van het rapport wordt aan u toegezonden.
  • Tegen het besluit van de commissie is binnen zes weken bezwaar mogelijk bij cao-partijen: Mauritskade 27, 2514 HD Den Haag. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn.

Hier kunt u het reglement Nalevings- en Werkingssfeeronderzoek Afbouw downloaden dat deel uitmaakt van de cao afbouw.