Select Page

Workshop DI-Coachend Leiderschap

In de training Coachend Leiderschap Duurzame Inzetbaarheid leert de leidinggevende welke factoren van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid en hoe de leidinggevende actief kan bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

De leidinggevende is verantwoordelijk voor de prestaties en het welzijn van de medewerkers nu en in de toekomst. In deze leiderschapstraining wordt verdiept in leiderschapsstijlen en leert de leidinggevende hoe coaching- en communicatievaardigheden praktisch kunnen worden toegepast.

De rode draad in deze training is duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van medewerkers om in het huidige en toekomstige werk goed en met plezier te functioneren, met behoud van gezondheid en welzijn. Dit is even belangrijk voor de werknemer als voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen. Je wilt als leidinggevende nu én in de toekomst kunnen rekenen op de inzetbaarheid van je mensen.

Kosten

Voor een workshop DI-coachend leiderschap wordt een eigen bijdrage van € 238,00 gevraagd van bedrijven die de cao afbouw toepassen.

Zo vraagt u de Workshop DI-Coachend Leiderschap aan

Hiervoor dient de werkgever een formulier in bij Savantis. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u vragen over de Workshop DI-Coachend Leiderschap?

Bel naar Savantis:  0182 64 11 11. Op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar training@savantis.nl. 

Subsidie van het Ministerie van SZW

Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft subsidie beschikbaar gesteld om bedrijven en werknemers te stimuleren om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.