Select Page

Ambitie

Je wilt een betere functie in het bedrijf waar je werkt of bij een ander bedrijf in onze sector. Je weet niet hoe je dit moet aanpakken. Een adviseur van Mijn Loopbaan kan je helpen en begeleiden. De uitkomst kan zijn dat je een opleiding gaat volgen om in aanmerking te komen voor een betere baan. De opleiding kan door het O&O Fonds Afbouw worden gesubsidieerd.

Voorwaarden:

  • Je hebt 1 keer per 5 jaar recht op deelname.
  • Je kan ook deelnemen als je minder dan 6 maanden werkloos bent en direct daarvoor in de afbouw werkte.
  • Deelname is niet mogelijk bij collectief ontslag.
  • Het O&O Fonds Afbouw verstrekt voor een maatregel (bijvoorbeeld een cursus) een subsidie van maximaal € 2.500,–. Aan jouw werkgever kan een bijdrage worden gevraagd van minimaal € 1.000,–.
  • Het traject kan tussentijd worden stopgezet als je een baan krijgt buiten de afbouw.

Zo vraag je de regeling aan

Je vraagt deelname aan door het formulier in te vullen. Klik hier voor het aanmeldingsformulier Mijn Loopbaan Traject A. Stuur het volledig ingevulde formulier naar onderstaand adres:

O&O Fonds Afbouw
Mauritskade 27
2514 HD Den Haag
of via de email naar: cvs@tbafbouw.nl

Subsidie van het Ministerie van SZW

Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft subsidie beschikbaar gesteld om bedrijven en werknemers te stimuleren om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.