Select Page

Garantieloon voor doelgroepen

Er is een speciale loonschaal voor werknemers die onder de Participatiewet vallen, een Wajong- indicatie of een Wsw-indicatie hebben. U leest meer over deze regeling in artikel 50 van de cao Afbouw:      

Loonschaal voor doelgroepen

Zonder relevante werkervaring

100% van het wettelijk minimumloon

1 jaar relevante werkervaring

105% van het wettelijk minimumloon

2 jaar relevante werkervaring

110% van het wettelijk minimumloon

3 jaar relevante werkervaring

115% van het wettelijk minimumloon

4 jaar of meer relevante werkervaring

120% van het wettelijk minimumloon

Voor het toepassen van de loonschaal van dit artikel moet de werkgever vooraf schriftelijk toestemming vragen bij cao-partijen:

1. Per post

Mauritskade 27
2415 HD
Den Haag

2. Per email

cvs@tbafbouw.nl

Het verzoek moet zijn voorzien van documenten waaruit blijkt dat de desbetreffende werknemer onder de Participatiewet valt of een Wajong-indicatie dan wel een Wsw-indicatie heeft.

Pas nadat toestemming is verleend mag de desbetreffende werknemer conform de loonschaal doelgroepen worden uitbetaald.

De loonschaal voor doelgroepen is niet van toepassing voor werknemers die een opleiding BBL op niveau 2 of 3 voor de Afbouw volgen.