Select Page

Zware beroepenregeling

Vanaf 1 januari 2021 kunnen afbouwwerknemers die vallen onder de cao Afbouw maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze cao-afspraak noemen we de zware beroepenregeling. Uta-personeel en zzp’ers kunnen niet deelnemen aan de regeling. Op deze website worden de regeling en voorwaarden toegelicht voor werknemers en werkgevers.

Waarom de zware beroepenregeling?

Voor sommige beroepen is doorwerken tot de AOW-leeftijd te zwaar. Daarom hebben FNV, CNV en NOA een zware beroepenregeling afgesproken voor de 7.500 werknemers in de bedrijfstak Afbouw. De 7.500 werknemers waarvoor de cao Afbouw geldt zijn stukadoors, (gips)blokkenstellers, vloeren- en terrazzoleggers, natuursteenbewerkers en plafond- en wandmontagemonteurs. Met de regeling willen sociale partners ervoor zorgen dat iedereen op een gezonde manier zijn pensioen haalt.

Wat houdt de regeling in?

Een werknemer die fysieke arbeid in de afbouw verricht, kan drie jaar voor zijn AOW-leeftijd stoppen met werken. Vanaf dat moment krijgt hij een uitkering van het O&O-fonds Afbouw tot zijn pensioen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van extra pensioen (55- rechten) die de werknemer heeft opgebouwd. Afhankelijk van het aantal gewerkte jaren in de sector is er veel of weinig extra pensioen opgebouwd. Als er meer is opgebouwd, is de uitkering lager. Voor een indicatie van de uitkering kan hij de rekentool op MijnBouwpensioen gebruiken. In 2024 is de maximum uitkering 26.184 euro, op basis van een volledige werkweek. De hoogte van de uitkering wordt door APG berekend, op basis van de afspraken van de cao-partijen. En is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer. Als er meer pensioen is opgebouwd, is de uitkering veel lager.

Wanneer kan een werknemer gebruik maken van de regeling?

Een werknemer kan gebruik maken van de regeling als hij:
– direct voor deelname afbouwwerknemer is en valt onder de cao Afbouw, én;
– in de periode van vijftien jaar voorafgaand ten minste tien jaar heeft gewerkt in de afbouw. Of hij moet ten minste 45 jaar in de bouwsector (cao Bouw & Infra en cao Afbouw) hebben gewerkt. Uta-jaren tellen niet mee, én;
– geen uta-personeel of zzp’er is.

Inzetten 55-minregeling

Het kan zijn dat een werknemer de afgelopen jaren extra pensioen heeft opgebouwd. Dat is de zogenaamde 55min-regeling om de afschaffing van vroegpensioen te compenseren. Bij het bepalen van de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met de inzet van deze 55min-rechten.

Wanneer kan een werknemer de regeling aanvragen?

De aanvraag kan digitaal bij het O&O-fonds Afbouw/APG worden ingediend. Het aanvraagformulier staat op https://avr.bter-afbouw.nl/ZwrAanvraag. Voor de behandel-/doorlooptijd van een aanvraag streeft APG naar 10 werkdagen (als er geen aanvullende informatie nodig is).

Hoeveel pensioen ontvangt een werknemer?

Mogelijk twijfelt een werknemer of de uitkering voldoende voor hem is. In Mijn Bouwpensioen kan hij vanaf nu zien hoe zijn pensioen kan aansluiten op de uitkering. Hij kan hiervoor klikken op ‘Plan uw pensioen’. Hij kan:

– eerst zijn uitkering laten ingaan, en aansluitend zijn pensioen;
– zijn pensioen tegelijk laten ingaan met de uitkering;
– tijdens de uitkering een lager pensioen ontvangen, en aansluitend op de uitkering een hoger pensioen.

Als een werknemer eerder stopt met werken, stopt zijn opbouw van pensioen ook eerder. Zijn pensioen wordt dan wat lager. Laat hij zijn pensioen eerder ingaan? Dan wordt het pensioen dat hij per maand ontvangt nog iets lager. Hij ontvangt het ouderdomspensioen dan over een langere periode.

Wat zijn de financiële gevolgen als een werknemer gebruik maakt van de zware beroepenregeling?

Om hierachter te komen kan een werknemer zich laten adviseren door Comminz. Zij zijn verbonden aan het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en geheel onafhankelijk. Ga voor meer informatie naar www.mijnafbouw.nl/adviesgesprek-comminz.

Meer informatie en contact

Voordat een werknemer beslist of hij daadwerkelijk eerder wil stoppen, is het raadzaam dat er eerst goed uitgerekend wordt of hij in de nieuwe situatie kan rondkomen en wat er verder allemaal bij komt kijken. Hij kan voor meer inzicht in zijn pensioen terecht op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Een vakbondsconsulent of pensioen-/financieel adviseur kan de werknemer verder helpen. Ook wanneer hij geen lid is van een vakbond, kan de vakbondsconsulent hem helpen. De werknemer kan hiervoor bijvoorbeeld contact opnemen met FNV Afbouw & Natuursteen of CNV Vakmensen.

Contactgegevens FNV Afbouw & Natuursteen
Telefoon: 088 368 0 368
Website: vraag het aan een vakbondsconsulent   

Contactgegevens CNV Vakmensen
Telefoon: 030 751 1 007

FAQ werkgevers en werknemers

Antwoorden op veel voorkomende vragen over de zware beroepenregeling zijn in de FAQ’s hieronder opgesteld. Klik op één van de links om een FAQ te bekijken.

Klik hier voor de FAQ werkgevers

Klik hier voor de FAQ werknemers