Select Page

Werknemers

Dit is de webpagina voor de werknemers die werken in de afbouw en vallen onder de cao Afbouw. Deze werknemers kunnen gebruik maken van cao-regelingen zoals de 80/90/100-regeling, gezond werken en de zware beroepenregeling. Ook hebben zij recht op pensioen van bpfBouw.