Select Page

Nieuwsbericht wijzigingen 80/90/100-regeling

Het bestuur van het O&O-fonds Afbouw heeft besloten om de 80/90/100-regeling voor huidige en nieuwe deelnemers aan te passen per 1 januari 2023. Dit is om de regeling betaalbaar te houden voor de werkgever en het O&O-fonds Afbouw. Hieronder staan de wijzigingen per onderwerp.

Vakantiedagen

Tijdens deelname aan de regeling bedraagt de opbouw van vakantiedagen 80%. Dit betekent dat een werknemer 20 in plaats van 25 vakantiedagen heeft per jaar. Het aantal vakantiedagen voor parttimers is naar rato.

Roostervrije dagen

Het aantal roostervrije dagen (atv-dagen) voor de 80/90/100-regeling 57 jaar is vanaf 2023 aangepast. Voor de 80/90/100-regeling 61,5 jaar verandert er niets. In de tabel is te zien hoeveel vakantiedagen en roostervrije dagen een werknemer heeft als hij deelneemt aan een regeling.

80/90/100-regeling vakantiedagen roostervrije dagen (atv-dagen), maximaal
57 jaar afbouw 20 4
57 jaar natuursteen 20 4
61,5 jaar afbouw 20 0
61,5 jaar natuursteen 20 0

Ziekte

Om mogelijke misverstanden weg te nemen geven cao-partijen nogmaals aan dat een werknemer tijdens ziekte 85% van het 100% loon ontvangt en niet 85% van het 90% loon. Als de werknemer door ziekte is uitgevallen moet de werkgever dat vermelden op het declaratieformulier. De werkgever kan de dag waarop de werknemer ziek is niet declareren. De regeling kan door het O&O-fonds Afbouw worden stopgezet als de werknemer (langdurig) ziek is. Daarvan wordt altijd schriftelijk melding gedaan aan werkgever en werknemer.

Vergoeding loon- en pensioenpremie

In 2022 kreeg een werkgever 100% van het loon en pensioen (waar geen arbeid tegenover stond) vergoed van het O&O-fonds Afbouw. Dit wijzigt in 2023:

  1. 80/90/100-regeling 57 jaar:
    1. Afbouw: op de declaratie van de werkgever wordt per kwartaal € 250,- ingehouden (= per jaar € 1.000,-).
    2. Natuursteen: op de declaratie van de werkgever wordt per kwartaal € 125,- ingehouden (= per jaar € 500,-).
  2. 80/90/100-regeling 61,5 jaar:
    1. Afbouw: op de declaratie van de werkgever wordt per kwartaal € 500,- ingehouden (= per jaar € 2.000,-).
    2. Natuursteen: op de declaratie van de werkgever wordt per kwartaal € 300,- ingehouden (= per jaar € 1.200,-).

Declaratie loon- en pensioenpremie

Om de regeling voor de werkgever en het O&O-fonds Afbouw betaalbaar te houden vindt er een korting plaats op de declaratie van de werkgever. Hierdoor levert een werknemer een aantal roostervrije dagen in. Een werkgever mag een declaratie over een feestdag alleen indienen als die dag een werkdag is voor de deelnemer.

Declaratie trajectkosten 80/90/100-regeling 57 jaar

Vanaf 2023 moet de werkgever de kosten voor de intake, advisering en begeleiding door Mijn Loopbaan betalen. De werkgever kan BTW verrekenen, het O&O-fonds Afbouw kan geen BTW verrekenen. Dat is een besparing. De werkgever kan maximaal 50% van de kosten exclusief btw voor intake, advisering en begeleiding door Mijn Loopbaan declareren bij het O&O-fonds Afbouw. Declareren kan op www.mijnafbouw.nl/80-90-100-regeling-trajectkosten.

Nieuwe en huidige deelnemers ontvangen bericht

Werknemers die willen deelnemen aan de regeling of al deelnemers zijn ontvangen  binnenkort een brief waarin staat wat de wijzigingen zijn en de gevolgen in de arbeidsvoorwaarden.

Werkgevers ontvangen ook een brief. Werkgevers van nieuwe deelnemers ontvangen een brief waarin staat dat de werknemer wil deelnemen en wat de gevolgen voor de kosten zijn. Werkgevers van huidige deelnemers ontvangen een brief over de wijzigingen en gevolgen.

Vragen?

Dan kun je bellen op 070 33 66 504 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Je kunt ook een e-mail sturen naar cvs@tbafbouw.nl. Er is ook een pagina waarop alle veelgestelde vragen over de 80/90/100-regeling staan, uiteraard mét de antwoorden.