Select Page

Aanmelden/afmelden werknemers

Als een werknemer bij een werkgever in- of uit dienst treedt zal dit automatisch in de aanlevering van de gegevens duidelijk worden, omdat er een begin- of einddatum aan meegegeven wordt. De werknemer hoeft dus niet apart afgemeld te worden bij APG.