Select Page

Loket Eerlijke Afbouw (LEA)

Waarom Loket Eerlijke Afbouw?

In de afbouwsector kunt u te maken krijgen met oneerlijke situaties. Een werkgever kan bijvoorbeeld last hebben van een bedrijf dat ten onrechte de cao Afbouw niet toepast. En een werknemer kan onderbetaald krijgen. Om deze misstanden aan te pakken is op initiatief van de sociale partners in de afbouwsector (NOA, FNV en CNV Vakmensen) LEA opgericht. LEA wordt uitgevoerd door Technisch Bureau Afbouw.

Wat is eerlijke afbouw?

Sociale partners in de afbouwsector vinden het belangrijk dat alle werkgevers in de afbouwsector de cao Afbouw correct toepassen.

De werknemers moeten bijvoorbeeld conform de cao worden betaald en dienen aangemeld te zijn bij het pensioenfonds. In de cao Afbouw en de cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen staan de collectieve arbeidsvoorwaarden vermeld. Deze cao’s moeten altijd worden toegepast door de werkgevers die lid zijn van de werkgeversvereniging NOA. Delen van deze cao kunnen echter door de Minister van SZW algemeen verbindend worden verklaard waardoor die cao’s voor een groot deel ook moeten worden nageleefd door werkgevers die geen lid zijn van de werkgeversvereniging NOA.

Werknemers die werkzaam zijn in de afbouw hebben recht op een pensioen dat ondergebracht is bij bpfBOUW, het pensioenfonds van de bouw. Dat is bepaald in Verplichtstelling bpfBOUW.