Select Page

Aanvulling WW & WGA (PAWW)

In 2016 is de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. Cao-partijen Afbouw hebben afgesproken dat de gemiste maanden privaat gerepareerd worden in de Private Aanvulling WW en WGA, afgekort PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau.

De PAWW is een uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering van de (voormalige) werknemer. De PAWW is even hoog als de wettelijke uitkeringen en duurt maximaal 14 maanden. De betaalde premies worden door de werkgever ingehouden op het loon van de werknemer. Om in aanmerking te komen voor een PAWW-uitkering moet aan voorwaarden worden voldaan:

Bij arbeidsongeschiktheid

  • De werkgever is aangesloten bij Stichting PAWW, de afbouwwerkgevers zijn verplicht aangesloten.
  • De loongerelateerde WGA-uitkering (LGU uitkering) stopt binnenkort.

Bij ontslag

  • De (voormalige) werknemer heeft een arbeidsverleden van minimaal tien jaar.
  • De laatste werkgever was bij Stichting PAWW aangesloten toen de (voormalige) werknemer ontslag kreeg. De afbouwwerkgevers zijn verplicht aangesloten.
  • De (voormalige) werknemer ontving aansluitend op dat dienstverband een WW-uitkering.
  • De (voormalige) werknemer is na afloop van deze WW-uitkering nog werkloos.
  • De WW stopt binnenkort.

De (voormalige) werknemer moet de PAWW zelf bij PAWW aanvragen. Dit kan vanaf een maand vóór het aflopen van uw WW-uitkering, tot uiterlijk één week erna. Bij de aanvraag is de volgende informatie nodig:

  • WW-brieven (start en beëindiging) en;
  • het verzekeringsbericht van UWV.

Op de website van PAWW kunt u meer informatie vinden. Daar kunnen (voormalige) werknemers online de PAWW-uitkering aanvragen. Het webadres is www.spaww.nl.