Select Page

Pensioen

BpfBOUW

Werknemers in de afbouwsector nemen verplicht deel aan de pensioenregeling van bpfBOUW. Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers aan te melden bij het pensioenfonds van de bedrijfstak. Klik voor het aanmelden van werknemers op bpfBOUW.

Bouwpensioen

Klik hier om te lezen over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van je pensioen.

Verplichtstelling BPF Bouw

Werknemers in de afbouw zijn verplicht aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouwnijverheid. Klik hier voor de verplichtstelling van bpfBOUW.