Select Page

Re-integratie zieke werknemer

Werkgevers die verplicht een 1e of 2e spoors re-integratietraject moeten volgen voor langdurig zieke werknemers kunnen gebruik maken van een collectieve regeling met subsidie. Voor meer informatie kunt u bellen naar 070 33 66 504. Werkgevers die lid zijn van de NOA kunnen ook bij hun werkgeversvereniging terecht voor meer informatie. Meer over deze regeling kunt u lezen in artikel 15 van de cao Afbouw inzake bedrijfstakeigen regelingen.

Cao-partijen hebben Pre-Sense aangewezen om het gesubsidieerde re-integratietraject uit te voeren. Wanneer een werkgever gebruik wil maken van een ander re-integratiebedrijf kan daartoe een verzoek worden ingediend bij het secretariaat van cao-partijen (Mauritskade 27, 2514 HD Den Haag, info@tbafbouw.nl). Het andere re-integratiebedrijf moet in bezit zijn van het keurmerk Blik op Werk