Bedrijfsarts & PAGO

Elke werknemer heeft eens in de zoveel tijd recht op een medische keuring bij een arbodienst. De werknemer ontvangt van de arbodienst automatisch een uitnodiging voor de keuring. De keuring vindt plaats bij de arbodienst. Klik hier voor meer informatie over PAGO.

Als een werknemer gezondheidsklachten heeft waarvan hij denkt dat ze door zijn werk komen, kan hij zelf tussentijds een afspraak maken bij de arbodienst. Klik hier voor meer informatie over het spreekuur van bouwarts. 

Meer informatie kunt u lezen in artikel 95 van de cao Afbouw.