Select Page

Declareren trajectkosten 80/90/100-regeling voor werknemers vanaf 57 jaar en ouder

Een gespecialiseerd adviesbureau onderzoekt of een werknemer voldoet aan de vereisten voor deelname aan de 80/90/100-regeling van de Afbouw voor werknemers vanaf 57 jaar en ouder. De kosten van het adviesbureau komen voor rekening van de werkgever. De werkgever kan 50% van de kosten declareren bij het O&O fonds Afbouw met uitzondering van de BTW. De BTW kan de werkgever terugvorderen via de belastingdienst.

De werkgever kan uitsluitend declareren als de werknemer bij Mijn Loopbaan is aangemeld en een traject volgt in verband met de 80/90/100-regeling vanaf 57 jaar en ouder. Hierover worden de werknemer en de werkgever schriftelijk geïnformeerd.

Je leest meer over de 80/90/100-regeling voor 57 en ouder in artikel 16 lid 1 van de cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen. De declaratieregeling staat in artikel 9 lid 9 van het Reglement duurzame inzetbaarheid.

Zo vraag je de subsidie aan

Een declaratie moet binnen 3 maanden na ontvangst van het besluit van het O&O-fonds Afbouw over de deelname van de werknemer aan de regeling zijn ingediend. Te laat ontvangen declaraties worden niet in behandeling genomen.

Je kunt het formulier hier downloaden.

Stuur het formulier samen met een kopie van de factuur van het adviesbureau naar onderstaand adres:

O&O-Fonds Afbouw
Mauritskade 27
2514 HD Den Haag
e-mail: mijnloopbaan@tbafbouw.nl

Heb je vragen over de aanvraagprocedure?

Dan kun je bellen op 070 33 66 504 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Je kunt ook een e-mail sturen naar cvs@tbafbouw.nl.