Select Page

Pubquiz Veilig en Fit

De Pubquiz Veilig en Fit is een manier om informatie over Veilig en Gezond werken op een effectieve én interactieve wijze over te brengen op de medewerkers. Een professionele training voorzien van een dosis humor gevat in een vermakelijke verpakking. Om gebruik te maken van de Pubquiz is een deelname van minimaal 15 personen nodig. De duur van de hele pubquiz is 1,5 uur.

Tijdens de pubquiz stellen we teams samen. Deze teams gaan in vier vragenronden de strijd met elkaar aan. Een quizmaster stelt de vragen en een inhoudsdeskundige legt hierbij uit. Het beste team wint!

Ronde 1: Tien vragen Veilig & Fit
Ronde 2: Tien vragen Veilig & Fit
Ronde 3: Vijf muziekvragen
Ronde 4: Shoot-out

De kracht van de pubquiz

Het wedstrijdelement, de ervaren quizmaster en de inhoudsdeskundige zorgen voor een leuke, onderhoudende én leerzame training. Een serieus onderwerp wordt daardoor op een leuke manier gepresenteerd. Door de onderlinge competitie blijft iedereen tijdens de training scherp en bij de les! Deze training bespreekt veiligheidskwesties op groepsniveau. Door het wedstrijdelement worden deelnemers getriggerd om na te denken over veiligheidsaspecten op bouwplaats. Eerdere deelnemers reageerden enthousiast en waren heel positief over het uitdagende wedstrijdelement.

Doelgroep

Alle medewerkers in het bedrijf die te maken hebben met veiligheid. Van uitvoerende medewerkers tot projectleiders. Bent u VCA-gecertificeerd? Dan kunt u de VGM (veiligheid, gezondheid en milieu) bijeenkomsten op een effectieve manier houden met een Pubquiz.

Leerdoelen

Informatie over Veilig en Gezond werken wordt op een effectieve én interactieve wijze weer onder de aandacht gebracht door een prikkelende invulling van de toolboxmeeting.

Kosten

De pubquiz is gratis voor bedrijven die de cao Afbouw toepassen.

Zo vraagt u een pubquiz aan

Hiervoor dient de werkgever een formulier in bij Savantis. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u vragen over de pubquiz?

Bel naar Savantis: 0182 64 11 11. Op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar training@savantis.nl.

Subsidie van het Ministerie van SZW

Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft subsidie beschikbaar gesteld om bedrijven en werknemers te stimuleren om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.