Select Page

Betaaldata uitkering zware beroepenregeling

De betaaldatum is telkens de laatste donderdag van de maand. Afhankelijk van de bank zal de deelnemer het geld binnen 3 werkdagen na de betaaldatum op de bankrekening hebben. Betaaldata in 2022:

27 januari
24 februari
31 maart
28 april
27 mei
30 juni
28 juli
25 augustus
29 september
27 oktober
24 november
29 december