Select Page

FAQ werkgevers

De zware beroepenregeling maakt het voor een werknemer die fysieke arbeid in de afbouw verricht, mogelijk om drie jaar voor het ingaan van de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Maar wat houdt de zware beroepenregeling voor u als werkgever in? Hieronder hebben wij antwoord gegeven op een aantal vragen, zodat het voor u duidelijker wordt wat deze zware beroepenregeling is.

Afbouwwerknemers kunnen nu ook al eerder stoppen met werken. Wat verandert er met deze regeling?

Afbouwwerknemers kunnen inderdaad nu ook eerder stoppen met werken, maar daar is dan geen vergoeding uit deze regeling voor.

Is het verplicht om 3 jaar eerder met pensioen te gaan?

Nee, dat is niet verplicht. Het is een vrijwillige regeling. Werknemers kunnen er ook voor kiezen om geen, of bijvoorbeeld een jaar later gebruik te maken van de regeling. Dat heeft geen effect op het bedrag per jaar. De maandelijkse uitkering uit de zware beroepenregeling blijft gelijk. De werknemer beslist zelf of hij gebruik maakt van deze regeling.

Wie voert de zware beroepenregeling uit?

APG is gevraagd de regeling uit te voeren. Dat doet zij al voor een aantal andere fondsen en voorzieningen.

Komen zzp’ers ook in aanmerking voor de zware beroepenregeling?

Nee, zzp’ers kunnen niet deelnemen aan de regeling.

Moet een werknemer zelf de zware beroepenregeling aanvragen?

Ja, het uitgangspunt is dat de werknemer de regeling aanvraagt. De aanvraag kan digitaal bij het O&O-fonds Afbouw/APG worden ingediend. Het aanvraagformulier staat op https://avr.bter-afbouw.nl/ZwrAanvraag. Voor de behandel-/doorlooptijd van een aanvraag streeft APG naar 10 werkdagen (als er geen aanvullende informatie nodig is).

Hoe hoog is de uitkering die de werknemer ontvangt?

Dit bedrag hangt af van een aantal factoren. De hoogte van zijn uitkering is afhankelijk van de berekening van het APG.

Moet een oudere werknemer die eerder stopt (in deze regeling) dus van ongeveer 10.000 euro netto per jaar rondkomen?

Nee, deze regeling is een aanvulling. De werknemer kiest zelf of hij het pensioen naar voren haalt of andere financiële middelen inzet. De werknemer mag er niet naast werken. Wilt hij alleen van de 26.184 euro leven, dan houdt hij ongeveer 60 procent netto over (ca. 15.710,40 euro). Het bedrag kan ook lager zijn dan 26.184  euro.

Wie betaalt er voor de uitkering van de zware beroepenregeling?

Het O&O-fonds Afbouw betaalt de uitkering. Zo draaien de werkgevers niet op voor de volledige kosten. Wel gaan zij vanaf 1 januari 2021 een premie van 0,3% betalen voor de regeling.

Wat is het advies voor afbouwwerknemers die vervroegd met pensioen willen?

Het advies is om een goede berekening te maken van de eigen financiële situatie en om uw werknemer tijdig goed te laten informeren over wat er verder komt kijken bij gebruikmaking van de regeling, zoals de afwikkeling van zijn dienstverband. Voor meer inzicht in het pensioen is er de website van www.mijnpensioenoverzicht.nl. Een vakbondsconsulent of pensioen-/financieel adviseur kan uw werknemer verder helpen. Ook wanneer hij geen lid is van een vakbond, kan de vakbondsconsulent hem helpen. Uw werknemer kunt hiervoor bijvoorbeeld contact opnemen met FNV Afbouw & Natuursteen of CNV Vakmensen.

Contactgegevens FNV Afbouw & Natuursteen
Telefoon: 088 368 0 368
Website: vraag het aan een vakbondsconsulent

Contactgegevens CNV Vakmensen
Telefoon: 030 751 1 007

Een werknemer met fulltime dienstverband wil deze regeling gebruiken om de komende jaren in deeltijd af te bouwen. Kan dat?

Nee, dit kan niet. Hij moet volledig stoppen (dus ontslag nemen) om in aanmerking te komen voor deze regeling. Afbouwen kan wel door (een deel van)  zijn pensioen naar voren te halen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het levenslange ouderdomspensioen van de werknemer.

Welk bedrag krijgt een werknemer die parttime werkt als het dienstverband stopt?

De maximale maandelijkse bruto uitkering is 2.182 euro bruto bij een fulltime dienstverband. Werkte de werknemer vóórdat hij stopte parttime, dan heeft hij recht op deze uitkering in verhouding tot de parttime gewerkte uren. De maandelijkse bruto uitkering kan ook lager zijn dan 2.182 euro bruto bij een fulltime dienstverband.

Wat gebeurt er met een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en die parttime werkt én een WGA-uitkering heeft?

Was een werknemer voor de datum dat hij uit dienst ging gedeeltelijk arbeidsgeschikt, dan heeft hij recht op een uitkering voor het deel dat hij wel arbeidsgeschikt is.

Als een werknemer een aanvraag indient, moet hij dan direct het dienstverband stoppen, of kan hij wachten tot hij weet of hij toegelaten is?

Uw werknemer dient eerst een aanvraag in. Vervolgens krijgt hij een voorlopige toekenning of afwijzing. Als hij een voorlopige toekenning krijgt, kan hij de keuze maken om wel of niet gebruik te maken van de regeling. Daarna dient hij pas de beëindigingsovereenkomst in.

Is de uitkering vergelijkbaar met de AOW, krijgt de werknemer minder als hij geen partner heeft?

Het bedrag van 26.184 euro is gelijk aan de AOW voor twee personen. Of hij een partner (zijn of haar financiële situatie) heeft, speelt geen rol bij de vraag of een werknemer mag deelnemen aan deze regeling. Ook als hij geen partner heeft, krijgt hij op basis van een fulltime dienstverband dit bedrag uitgekeerd.

Als de partner van een werknemer al AOW krijgt of tijdens de uitkering AOW gaat krijgen, behoudt een werknemer dan het hele bedrag?

Ja.

Uw werknemer maakt gebruik van de 80/90/100-regeling. Kan hij in de toekomst gebruikmaken van de zware beroepenregeling?

Ja, uw werknemer krijgt dan een uitkering op basis van 100% dienstverband.

Wanneer wordt de uitkering uitbetaald?

De betaaldatum is telkens de laatste donderdag van de maand. Afhankelijk van de bank zal de deelnemer het geld binnen 3 werkdagen na de betaaldatum op de bankrekening hebben. Klik hier voor de betaaldata.