Select Page

Declaratieregeling verlof

Werknemers hebben tijdens bijzonder verlof een aantal dagen recht op 100% doorbetaling van hun loon. Onder bijzonder verlof vallen kortdurend zorgverlof, palliatief verlof (stervensbegeleiding) en rouwverlof. U kunt als werkgever de extra loonkosten declareren bij het O&O-fonds Afbouw. APG verzorgt de uitvoering van de declaratieregeling. U leest meer over deze regeling in artikel 20 van de cao Afbouw inzake bedrijfstakeigen regeling.

Download hier het formulier voor het kortdurend zorgverlof.

Download hier het formulier voor het palliatief verlof/de stervensbegeleiding en het rouwverlof.

Heeft u vragen over deze bedrijfstakeigen-regeling?
Werkgeversdesk:  020 583 70 70 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur). E-mail: werkgevers@bter-afbouw.nl.