Select Page

Declaratieregeling verlof

Werknemers hebben tijdens bijzonder verlof een aantal dagen recht op 100% doorbetaling van hun loon. Onder bijzonder verlof vallen kortdurend zorgverlof, palliatief verlof (stervensbegeleiding) en rouwverlof. U kunt als werkgever de extra loonkosten declareren bij het O&O-fonds Afbouw. APG verzorgt de uitvoering van de declaratieregeling. U leest meer over deze regeling in artikel 35 van de cao Afbouw.

Download hier het formulier voor het kortdurend zorgverlof.

Download hier het formulier voor het palliatief verlof/de stervensbegeleiding en het rouwverlof.

Heeft u vragen over deze bedrijfstakeigen-regeling?
Werkgeversdesk:  020 583 70 70 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur). E-mail: werkgevers@bter-afbouw.nl.