Select Page

FAQ werknemers

De zware beroepenregeling maakt het voor een werknemer die fysieke arbeid in de afbouw verricht, mogelijk om drie jaar voor het ingaan van de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Maar wat houdt de zware beroepenregeling voor u als werknemer in? Hieronder hebben wij antwoord gegeven op een aantal vragen, zodat het voor u duidelijker wordt wat deze zware beroepenregeling is.

Hoeveel geld krijg ik?

De zware beroepenregeling keert maximaal 26.184 euro bruto per jaar, oftewel 2.182 euro bruto per maand, uit bij een fulltime dienstverband. Dat is inclusief vakantiegeld. Hoeveel u precies ontvangt, hangt van een aantal factoren af. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de berekening van het APG.

Werkt u minder dan 37,5 uur in de week (of 37 uur in de week in de natuursteen) dan krijgt u een uitkering naar rato van uw deeltijdpercentage. Dat ontvangt u vanaf het moment dat u stopt met werken tot uw AOW ingaat. U kunt uw ouderdomspensioen samen met uw AOW laten ingaan, maar u kunt er ook voor kiezen om uw pensioen vervroegd in te laten gaan. Als u dat bijvoorbeeld doet vanaf het moment dat uw start met de zware beroepenregeling, komt dat bedrag er dus nog bij. Die keuze is aan u.

Het kan zijn dat u de afgelopen jaren extra pensioen heeft opgebouwd. Dat is de zogenaamde 55min-regeling om de afschaffing van vroegpensioen te compenseren. Bij het bepalen van de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met de inzet van deze 55min-rechten. Door de 55-min-regeling kan de uitkering lager uitvallen.

Per wanneer kan ik gebruik maken van de regeling?

U kunt maximaal 3 jaar voor uw AOW-leeftijd stoppen met werken via de zware beroepenregeling. Daar kunt u mee starten in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

Wanneer krijg ik AOW?

Dat hangt van uw geboortedatum af.
Kijk voor meer informatie op www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd.

Wat gebeurt er als ik recht krijg op de uitkering in bijvoorbeeld november 2025?

Ook dan heeft u recht op maximaal 3 jaar uitkering. Als het recht maar ontstaat voor 31 december 2025.

Wat gebeurt er als ik niet 3 jaar, maar 2 jaar gebruik wil maken van de regeling?

Dat kan uiteraard. U  kiest zelf of u er gebruik van wilt maken en voor hoe lang. Maar later gebruik maken zorgt niet voor een hoger bedrag. De maandelijkse uitkering van de zware beroepenregeling blijft gelijk.

Kom ik als zzp’er ook in aanmerking voor de zware beroepenregeling?

Nee, zzp’ers kunnen niet deelnemen aan de regeling.

Hoe ver van tevoren moet ik het aanvragen?

Dat moet u minimaal 3 en maximaal 6 maanden voor u stopt met werken doen..

Moet ik dit aanvragen of mijn werkgever?

Het uitgangspunt is dat u de regeling zelf aanvraagt. De aanvraag kan digitaal bij het O&O-fonds Afbouw/APG worden ingediend. Het aanvraagformulier staat op https://avr.bter-afbouw.nl/ZwrAanvraag. Voor de behandel-/doorlooptijd van een aanvraag streeft APG naar 10 werkdagen (als er geen aanvullende informatie nodig is).

Wie gaat dat betalen?

De regeling wordt betaald vanuit het O&O-fonds Afbouw.

Wie voert de zware beroepenregeling uit?

APG is gevraagd de regeling uit te voeren. Dat doet zij al voor een aantal andere fondsen en voorzieningen.

Kan mijn werkgever dit weigeren?

Nee, het is uw recht en eigen keuze om hier aanspraak op te maken. Uw werkgever kan u ook niet dwingen van deze regeling gebruik te maken.

Wanneer geldt de zware beroepenregeling niet voor mij?

– Als u volledig arbeidsongeschikt bent (gedeeltelijk arbeidsongeschikt kan wel, de uitkering is dan naar rato).
– Als u voor het gebruik maken van deze regeling van uta-werknemer bent omgezet naar afbouwwerknemer, alleen om deel te kunnen nemen aan deze regeling (dan wordt de aanvraag geweigerd).
– Als u werkt of een bedrijf start naast deze uitkering.

Wat is het advies als ik vervroegd met pensioen wil?

Het advies is om een goede berekening te maken van de eigen financiële situatie en om u tijdig goed te laten informeren over wat er verder komt kijken bij gebruikmaking van de regeling, zoals de afwikkeling van uw dienstverband. Voor meer inzicht in het pensioen is er de website van www.mijnpensioenoverzicht.nl. Een vakbondsconsulent of uw pensioen-/financieel adviseur kan u verder helpen (zie de laatste vraag voor meer informatie).

Ik heb een fulltime dienstverband en wil deze regeling gebruiken om de komende jaren in deeltijd af te bouwen. Kan dat?

Nee, dit kan niet. U moet volledig stoppen (dus ontslag nemen) om in aanmerking te komen voor deze regeling. Afbouwen kan wel door (een deel van) uw pensioen naar voren te halen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van  uw levenslange ouderdomspensioen.

Is het verplicht om 3 jaar eerder met pensioen te gaan?

Nee, dat is niet verplicht. Het is een vrijwillige regeling. U kunt er ook voor kiezen om geen, of bijvoorbeeld een jaar later gebruik te maken van de regeling. Dat heeft geen effect op het bedrag per jaar. De maandelijkse uitkering uit de zware beroepenregeling blijft gelijk.

Als ik een aanvraag indien, moet ik dan direct het dienstverband stoppen, of kan ik wachten tot ik weet of ik toegelaten ben?

U dient eerst een aanvraag in. Vervolgens krijgt u een voorlopige toekenning of afwijzing. Als u een voorlopige toekenning krijgt, kan u de keuze maken om wel of niet gebruik te maken van de regeling. Daarna dient u pas de beëindigingsovereenkomst in.

Is de uitkering vergelijkbaar met de AOW, krijg ik minder als ik geen partner heb?

Het bedrag van 26.184 euro is gelijk aan de AOW voor twee personen. Of u een partner (zijn of haar financiële situatie) heeft, speelt geen rol bij de vraag of u mag deelnemen aan deze regeling. Ook als u geen partner heeft, krijgt u op basis van een fulltime dienstverband dit bedrag uitgekeerd.

Als mijn partner al AOW krijgt of tijdens de uitkering AOW gaat krijgen, behoud ik dan het hele bedrag?

Ja.

Wat betekent dit voor mijn pensioen? En bij wie kan ik terecht voor vragen of een berekening?

Als u gebruikmaakt van de regeling, bouwt u geen pensioen meer op. Een vakbondsconsulent of uw pensioen-/financieel adviseur kan u helpen met een berekening van uw pensioen. Zo weet u wat u straks aan pensioen krijgt. Ook wanneer u geen lid bent van een vakbond, kan de vakbondsconsulent u helpen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld contact opnemen met FNV Afbouw & Natuursteen of CNV Vakmensen. Voor meer vragen kunt u natuurlijk ook terecht bij uw werkgever.

Contactgegevens FNV Afbouw & Natuursteen
Telefoon: 088 368 0 368
Website: vraag het aan een vakbondsconsulent

Contactgegevens CNV Vakmensen
Telefoon: 030 751 1 007

Ik maak gebruik van de 80/90/100-regeling. Kan ik in de toekomst gebruikmaken van de zware beroepenregeling?

Ja, u krijgt dan een uitkering op basis van 100% dienstverband.

Wanneer wordt de uitkering uitbetaald?

De betaaldatum is telkens de laatste donderdag van de maand. Afhankelijk van de bank zal de deelnemer het geld binnen 3 werkdagen na de betaaldatum op de bankrekening hebben. Klik hier voor de betaaldata.