Select Page

Nibud geeft persoonlijk financieel adviesgesprek aan afbouwwerknemers

Afbouwwerknemers die minder willen werken of eerder dan de AOW-leeftijd willen stoppen met werken, kunnen met hulp van het Nibud uit laten rekenen hoe dat voor het inkomen uitpakt. Het adviesgesprek is een onderdeel van de 80/90/100-regeling en de zware beroepenregeling binnen de cao Afbouw.

Steeds vaker komen bedrijven en organisaties bij het Nibud met verzoeken of het Nibud hun personeel wil voorlichten over hun inkomsten en uitgaven in bepaalde situaties[1]. Sociale partners betrokken bij de cao Afbouw zijn een vervroegd uittredenregeling overeengekomen. Een onderdeel daarvan is het aanbieden van een persoonlijk financieel adviesgesprek aan afbouwwerknemers die van de regeling gebruik kunnen maken. Zij maken daarvoor gebruik van de expertise van het Nibud. Maar wat houden de 80/90/100-regeling en de zware beroepenregeling in?

80/90/100-regeling

Het werk wordt te zwaar. Wat nu? Werknemers van 57 jaar en ouder komen in aanmerking voor de 80/90/100-regeling. De regeling houdt in dat:

  • een werknemer 1 vaste dag per week niet hoeft te werken, dat is de 80%;
  • een werknemer hiervoor 90% van zijn loon betaald krijgt en;
  • er sprake is van 100% pensioenopbouw.

Er is één regeling voor werknemers vanaf 57 jaar en ouder. En één regeling voor werknemers vanaf 61,5 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie over de 80/90/100-regeling op www.mijnafbouw.nl/80-90-100-regelingen.

Zware beroepenregeling

Vanaf 1 januari 2021 kunnen werknemers die vallen onder de cao Afbouw maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. Vanaf dat moment krijgt de werknemer een uitkering. Deze cao-afspraak noemen we de zware beroepenregeling. De belangrijkste voorwaarden zijn dat een werknemer:

  • direct voor deelname afbouwwerknemer is en valt onder de cao Afbouw;
  • in de periode van vijftien jaar voorafgaand ten minste tien jaar heeft gewerkt in de afbouw. Of de werknemer moet ten minste 45 jaar in de bouwsector (cao Bouw & Infra en cao Afbouw) hebben gewerkt. Uta-jaren tellen niet mee, én;
  • geen uta-personeel of zzp’er is.

Kijk voor meer informatie over de zware beroepenregeling op www.mijnafbouw.nl/zware-beroepen-regeling.

Individueel traject

Door gebruik te maken van de 80/90/100-regeling en de zware beroepenregeling verandert het inkomen van een werknemer. Hij kiest zelf of hij gebruik maakt van de regelingen. Om te bepalen of dit financieel kan, kan hij een individueel traject afspreken waar uitleg en persoonlijk financieel inzicht wordt gegeven. Het gesprek wordt gevoerd door de consultants van financieel communicatiebureau Comminz, samenwerkingspartner van het Nibud.

Voorkomen van geldproblemen

Na het gesprek met Comminz kan een werknemer zelf de toekomstige financiële mogelijkheden goed inschatten. Hij is dan goed voorbereid op verandering in zijn inkomen en uitgaven. Dit is belangrijk om geldproblemen te voorkomen. Daarom helpen afbouwwerkgevers, pensioenfondsen en vakbonden hun personeel door dit soort trajecten op te zetten.

Onderzoek en advies op maat

Ook uw organisatie kan met specifieke vragen bij het Nibud terecht. Ze doen onderzoek op maat en geven advies en denken graag met u mee. Lees meer over onderzoek op www.nibud.nl/beroepsmatig/wat-doen-we-voor-u/onderzoek-en-advies.

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden voor een gratis persoonlijk financieel gesprek met Comminz, dan moet u een online formulier invullen. Uw aanvraag wordt dan beoordeeld. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen. Klik hier om het formulier in te vullen. Deelname is mogelijk zolang het budget het toelaat. 

[1] Bron: Nibud.