Select Page

80/90/100-regeling

 

Werknemers van 57 jaar en ouder komen in aanmerking voor één extra verlofdag per week via de 80/90/100-regeling. Sinds 1 januari 2022 is de regeling voor werknemers van 61,5 jaar en ouder versoepeld. De 80/90/100-regeling staat in artikel 16 van de CAO Afbouw inzake de bedrijfstafeigen regelingen.

De regeling houdt in dat:

  • de werknemer 80% van zijn werkweek werkt;
  • u hem hiervoor 90% van het loon betaalt en;
  • er sprake is van 100% pensioenopbouw.

Werkgevers kunnen de loonkosten over de extra verlofuren per kwartaal vergoed krijgen. Hiervoor dienen zij een declaratie in bij APG. Dit doen zij binnen drie maanden na afloop van het kwartaal via MijnBTER. Klik hier voor de declaratie 80/90/100-regeling.

Bekijk hieronder welke voorwaarden precies gelden. De werkgevers zijn verplicht mee te werken aan de aanvraag.

Voor werknemers vanaf 57 jaar

Voor werknemers vanaf 61,5 jaar

Wilt een werknemer gebruikmaken van de 80/90/100-regeling? Dan is het niet mogelijk om ook gebruik te maken van de overgangsregeling seniorendagen (extra verlof oudere werknemers), zoals bedoeld in artikel 21 en 22 van de CAO Afbouw inzake de bedrijfstafeigen regelingen. Werknemers van 61,5 jaar en ouder leveren ook hun roostervrije dagen in.

LET OP!

Aanvragen voor de 80/90/100-regeling voor werknemers van 57 jaar en ouder tijdelijk stopgezet.

Aanvragen voor de 80/90/100-regeling voor werknemers van 61,5 jaar en ouder weer in behandeling genomen.

Op 5 oktober 2022 heeft het bestuur van het O&O-fonds besloten om de instroom van de 80/90/100-regeling tijdelijk te stoppen. Zowel voor de regeling voor werknemers van 57 jaar en ouder als voor de regeling voor werknemers van 61,5 jaar en ouder.

Vanaf 16 november 2022 worden de aanvragen voor de regeling voor werknemers van 61,5 jaar en ouder weer in behandeling genomen.  

De instroom is mogelijk voor zover het budget toelaat. Dit staat in de cao Afbouw. Op dit moment is het maximum van dit budget bereikt. Daarom worden nieuwe aanvragen voor de regeling voor werknemers van 57 jaar en ouder voorlopig niet meer behandeld.

Heeft u een aanvraag gedaan voor 5 oktober 2022? Dan wordt uw aanvraag gewoon behandeld.

We houden u hier op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook als u weer nieuwe aanvragen kunt indienen.

Wat zijn de financiële gevolgen als een werknemer gebruik maakt van de 80/90/100-regeling?

Om hierachter te komen kan een werknemer zich laten adviseren door Comminz. Zij zijn verbonden aan het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en geheel onafhankelijk. Ga voor meer informatie naar www.mijnafbouw.nl/adviesgesprek-comminz.

Heeft u vragen over de regeling?

Dan kunt u bellen op 070 33 66 504 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar cvs@tbafbouw.nl.