Select Page

Vierdaagse werkweek werknemer van 59+ (t/m 5-7-2016)

Deze regeling geldt alleen voor de sector natuursteen.

Is uw werknemer 59 jaar of ouder, dan mag hij 4 dagen werken met behoud van loon alsof er 5 dagen gewerkt wordt. De werknemer roostert zijn verlof en ATV-dagen zo optimaal mogelijk in, zodat er zo veel mogelijk werkweken van 4 dagen ontstaan. Per jaar komt de werknemer dan ongeveer 21 dagen tekort. U betaalt over die dagen het loon door. Deze dagen declareert u bij het O&O fonds Afbouw. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding in het kader van deze regeling moet de werkgever binnen 6 maanden na verloop van elk kalenderhalfjaar een ondertekend declaratieformulier indienen. Deze regeling is per 5 juli 2016 beëindigd. De werknemer die op die datum gebruik maakt van deze regeling, behoudt dit recht.

Klik hier om het formulier te downloaden.

U stuurt het declaratieformulier naar:

APG
T.a.v. BTER/O&O-fonds Afbouw
Postbus 8700
1005 AS Amsterdam

Of stuur een mail naar werkgevers@bter-afbouw.nl