Select Page

Workshop Financiële coaching

Deze workshop kan worden ingezet omdat geldzorgen van werknemers hun weerslag hebben op de gezondheid en het werkvermogen. Een coach helpt individuele werknemers met geldzorgen.

Geldzorgen van een werknemer heeft ook gevolgen voor zijn werkgever. De productiviteit van de werknemer met geldzorgen is vaak lager en het ziekteverzuim hoger. Ook heeft de werkgever extra administratieve lasten door loonbeslag.

HOE WORDT DE WORKSHOP GEGEVEN? Op bedrijfsvestiging, op locatie elders?

Kosten

Een workshop Financiële coaching is gratis voor een werknemer die de cao Afbouw toepast.

Zo vraagt u de Workshop Financiële coaching aan

Hiervoor dient de werknemer een formulier in bij Savantis. HIER LINK NAAR FORMULIER.

Heeft u vragen over de Workshop Financiële coaching?

Bel naar Savantis:  0182-641111. Op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar training@savantis.nl.

Subsidie van het Ministerie van SZW

et ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft subsidie beschikbaar gesteld om bedrijven en werknemers te stimuleren om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.