Select Page

Pilot duurzame inzetbaarheid

Uw personeel Gemotiveerd,Veilig en Fit!

Hoe verzekert u zich ervan dat uw werknemers ook in de toekomst op een gezonde en toegewijde manier productief aan de slag blijven?
Ontwikkelingen in de markt en technologie volgen elkaar in een rap tempo op en mensen worden steeds ouder. Goed nieuws natuurlijk, maar dit biedt wel uitdagingen voor werknemers en werkgevers. De stijgende pensioenleeftijd, vergrijzing op de werkvloer, fysiek  zwaar werk en veranderingen in productietechnieken onderstrepen het belang om binnen de sector Afbouw werk te maken van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Maar wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk?
Duurzame inzetbaarheid zoomt in op de veiligheid, gezondheid, ontwikkeling en werkplezier van werknemers, nu en in de toekomst. Zodoende kunnen werknemers het beste uit zichzelf blijven halen, elke dag opnieuw. Gemotiveerd, veilig en fit!

Toegewijd personeel
In opdracht van cao-partijen heeft Savantis, met gebruik making van ESF-subsidie, in 2019 voor de sector Afbouw een pilot Duurzame Inzetbaarheid uitgevoerd. Circa 150 werknemers van diverse bedrijven hebben meegewerkt aan de pilot. Mede door dit succes en het enthousiasme van deelgenomen bedrijven, hebben cao-partijen besloten om meer bedrijven uit de sector de kans te geven om te profiteren van deze aanpak en mogelijkheden die de ESF-subsidie biedt.

Toine Mulders is hoofd P&O bij van Berlo Bedrijfsvloeren “We hebben erg toegewijd personeel. Wel kwamen er punten uit de analyse waar we iets mee moeten, met name ergonomie en gezondheid. Dit soort dingen hebben we teruggekoppeld naar de personeelsvertegenwoordigers. In het najaar gaan we hier verder mee aan de slag.

Ook de werknemers van Wouters Totaalonderhoud hebben positieve ervaringen. Daar vertellen zij over in dit filmpje

Nu aan de slag
Tot medio 2021 kunnen bedrijven uit de sector Afbouw zich door dit project laten ondersteunen. Als eerste stap kunnen geïnteresseerde bedrijven een oriënterend gesprek krijgen met een adviseur over uw behoeften en de mogelijkheden die het project te bieden heeft. Bel vrijblijvend met de adviseurs: 088 080 88 03

Op basis daarvan maken we afspraken over de inzet van diverse instrumenten:

U bent altijd in de lead
Belangrijk is dat u gedurende het gehele traject zelf het stuur in handen heeft. U bepaalt wat u nodig heeft en wat past binnen uw bedrijf. Bij de bedrijfstool Veilig en Fit bent u als bedrijf in de lead. U ontvangt een uitgebreide geanonimiseerde analyse over het potentieel en de aandachtsvelden van uw personeel om duurzaam inzetbaar te zijn. Hierdoor wordt u in staat gesteld om keuzes over zinvolle vervolgstappen in het kader van uw bedrijfsbelang af te wegen. De tool is o.a. ingezet bij Wouters Totaalonderhoud en Van Berlo Bedrijfsvloeren.

Bijna gratis en helemaal gratis
Investeren in duurzame inzetbaarheid was nog nooit zo voordelig. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft subsidie beschikbaar gesteld om bedrijven te stimuleren om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Het ESF stelt 50% subsidie beschikbaar voor trainingen en tools. Daarnaast stimuleert de sector Afbouw investeringen door 25% of 50% extra subsidie te verlenen aan haar bedrijven.