Select Page

Nieuws

PERSBERICHT

Eerste aanvragen Zware beroepenregeling Afbouw

Veenendaal, 14 december 2020 – De eerste aanvragen voor de zware beroepenregeling in de afbouwsector zijn ingediend bij het O&O-fonds Afbouw/APG. Hiermee is de regeling – die als eerste in Nederland tot stand kwam – operationeel. In februari bereikten de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), FNV en CNV-Vakmensen hier reeds een principeakkoord over. Inmiddels is de regeling geheel uitgewerkt en opengesteld voor aanvragen. Dit maakt het voor stukadoors, (gips)blokkenstellers, vloeren- en terrazzoleggers, natuursteenbewerkers en plafond- en wandmontagemonteurs mogelijk om drie jaar eerder te stoppen met werken.

Voor sommige beroepen is doorwerken tot de AOW-leeftijd te zwaar. Met de zware beroepenregeling willen de sociale partners ervoor zorgen dat iedereen op een gezonde manier zijn pensioen haalt.

Zwaar
De regeling, die valt onder de CAO Afbouw en betrekking heeft op meer dan 7.600 medewerkers in de afbouwsectoren, vloeit voort uit het pensioenakkoord dat vorig jaar is gesloten. “Het is een mooie regeling”, aldus Hendrik Ruys, namens de NOA. “In de afbouwsector beginnen werknemers vaak op jonge leeftijd met werken en maken dus meer dan 45 dienstjaren. Dan verdienen zij het ook om op een goede manier van hun oude dag te kunnen genieten.” Roel van Dijk voegt er namens CNV Vakmensen aan toe: “In een sector waar het werk echt zwaar is, is het goed dat werknemers gebruik van kunnen maken van zo’n regeling.”

Trots
“Ik ben er trots op dat wij als sector in staat zijn geweest om als eerste in Nederland een zware beroepenregeling af te spreken én in te voeren”, aldus Peter Roos namens vakbond FNV. “We waren dit ook aan onze stand verplicht nadat wij samen met de werkgevers dit onderwerp weer op de politieke agenda gezet hadden.”

21.200 euro
De regeling houdt op hoofdlijnen in dat een werknemer die fysieke arbeid in de afbouw verricht, drie jaar voor zijn AOW-leeftijd kan stoppen met werken. Vanaf dat moment krijgt hij of zij tot aan het pensioen een uitkering van het O&O-fonds Afbouw. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de berekening van APG en bedraagt in 2021 maximaal 21.200 euro. De hoogte van het maximumbedrag wordt jaarlijks bepaald door de overheid.

Geen uta en zzp’ers
Het gebruik maken van de zware beroepenregeling is mogelijk vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 en geldt voor alle werknemers die in de voorafgaande vijftien jaar ten minste tien jaar hebben gewerkt in de afbouw. De regeling geldt overigens niet voor zzp’ers en uta-medewerkers (Uitvoerend Technisch Administratief). Dat zijn mensen die niet op de bouwplaats werken, zoals kantoormedewerkers.

De details van de uitgewerkte regeling zijn te raadplegen via: www.mijnafbouw.nl/zware-beroepen-regeling