Select Page

Jobcrafting

Bij jobcrafting wordt de inhoud van het werk van de werknemer aangepast aan zijn kennis, vaardigheden, talenten, interesses en behoeftes.  De aanpassingen hebben betrekking tot taken, rollen en werkrelaties waardoor het werk beter gaat passen bij de werknemer wat goed is voor zijn welzijn en motivatie. Bovendien kan het er ook voor zorgen dat medewerkers niet uitvallen of moet afvloeren als de manier van werken verandert.

Om mensen inzetbaar te houden kan het bijvoorbeeld helpen om de taakverdeling op die persoon af te stemmen of de inrichting van het werk op een andere wijze aan te passen. Mensen die eentonige of onvoldoende uitdagende werkzaamheden uitvoeren, kunnen ook baat hebben bij taakroulatie. Een coach begeleidt de werknemers individueel bij dit proces.

HOE WORDT jobcrafting GEGEVEN? Op bedrijfsvestiging, op locatie elders?

Kosten

Voor een workshop DI-coachend leiderschap wordt een eigen bijdrage van € 200,00 gevraagd van bedrijven die de cao afbouw toepassen.

Zo vraagt Jobcrafting aan

Hiervoor dient de werkgever een formulier in bij Savantis. HIER LINK NAAR FORMULIER.

Heeft u vragen over Jobcrafting?

Bel naar Savantis:  0182-641111. Op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar training@savantis.nl.

Subsidie van het Ministerie van SZW

et ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft subsidie beschikbaar gesteld om bedrijven en werknemers te stimuleren om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.