Select Page

Fysiotherapie

De cao Afbouw heeft voor werknemers een verplichte collectieve verzekering voor fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Aanvragen voor vergoedingen kunnen werknemers indienen bij Wuthrich. Meer over deze regeling kunt u lezen in artikel 15 van de cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen.