Select Page

Eerlijke afbouw

Het Loket eerlijke afbouw (Lea) is belast met de handhaving van de cao Afbouw. Werkgevers die de cao Afbouw niet goed toepassen kunnen worden gemeld bij het Lea. Ook andere vormen van oneerlijke concurrentie kunnen er worden gemeld. Meer informatie kunt u lezen in artikel 7 van de cao Afbouw. Klik hier voor meer informatie over loket eerlijke afbouw.