Cao Afbouw - ondernemers

De arbeidsvoorwaarden in de afbouw zijn geregeld in de cao Afbouw en cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen. Deze cao's zijn afgesloten door sociale partners in de Afbouw. Dat zijn de ondernemersvereniging NOA en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen.

Pdf:   Boekje cao Afbouw tot 1 mei 2019

Pdf:  Boekje cao Afbouw vanaf 1 mei 2019

Pdf:  cao Afbouw bter 2017-2021

De cao Afbouw 2018-2019 en cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen 2017-2021 zijn door de Minister van SZW algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat de cao's van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers in de afbouw. Op de website van het ministerie van SZW treft u de besluiten aan.

Link: overzicht cao’s ministerie van SZW