Let op: cursus Kenniscentrumsteen niet erkend

Op dit moment worden er cursussen binnen de natuursteenbranche aangeboden vanuit het Kenniscentrumsteen, in samenwerking met dhr. Ernst Jan de Vries. De cursussen van het Kenniscentrumsteen zijn niet te vergelijken met de opleiding van het ROC Midden Nederland en hebben voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geen waarde. Behaalde certificaten binnen de cursussen van het kenniscentrum steen zijn dan ook niet in te ruilen voor diplomering of vrijstelling van onderwijs. Ook bij het aanvragen van het zogeheten EVC-traject hebben de certificaten van de cursussen geen waarde en leveren geen diploma of vrijstellingen op. Binnen de natuursteenbranche is ROC Midden Nederland het enige ROC is dat diploma’s mag toekennen die geaccrediteerd zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Nieuwe functieomschrijvingen

De huidige functieomschrijvingen van de cao Afbouw zijn niet meer van deze tijd. Daarom hebben de cao-partijen NOA, FNV en CNV Vakmensen besloten om deze te gaan vernieuwen. Cao-partijen hebben een extern bureau (AWVN) gevraagd de nieuw functieomschrijvingen te maken. Het is de bedoeling dat er nieuwe functieomschrijvingen in de volgende cao komen te staan.

Als u hier klikt kunt u de concept-functieomschrijving alvast bekijken.

De concept-functieomschrijvingen zijn niet bedoeld om al in gebruik te nemen, maar om feedback te kunnen geven. Ze zijn nog niet vastgesteld. Voor eventuele vragen, aan- en opmerkingen over de nieuwe functieomschrijvingen kunt u terecht bij de AWVN: G.Meijerink@awvn.nl

Informatie afbouwsector (o.a. cao Afbouw)

MijnAfbouw is het internetportal van de afbouwsector. Deze sector bestaat uit stukadoorsbedrijven, vloerenbedrijven, terrazzobedrijven, plafond- en wandbedrijven (inclusief metalstud) en blokkenstellers. Op MijnAfbouw is informatie te vinden over de cao Afbouw, scholingsmogelijkheden, arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en pensioen. MijnAfbouw is bedoeld voor werkgevers, werknemers, zzp-ers en andere ondernemers zonder personeel, gepensioneerden en personen die in de afbouw willen werken. Bedrijven en personen die meer willen weten over afbouwtechniek, kwaliteitswaarborging en geschillenbeslechting kunnen ook terecht op MijnAfbouw. MijnAfbouw is een initiatief van NOA, FNV en CNV Vakmensen.

Wilt u een declaratie indienen voor vergoeding die geldt voor een van de bedrijfstakeigen regelingen? Via Mijn cao aanvragen komt u direct op de pagina waar u de regelingen vindt.

Wilt u interessante video’s over de afbouw bekijken? Klik dan op hier. Via deze link kunt u kijken naar interviews met experts, arbozaken en praktische tips voor ondernemers.

Cao Afbouw

De cao Afbouw 2015-2017 en cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen 2017-2021 zijn door de Minister van SZW algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat de cao's van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers in de afbouw.

Wilt u meer informatie over de cao Afbouw? Klik hier als u een ondernemer bent. Klik hier als u een werknemer bent.