Back to top

Lonen leerlingen BBL

Lonen leerlingen BBL

1. Garantieloon voor werknemers die in dienst zijn als leerling zoals bedoeld in de artikelen 85 en 89.

a. uurloon € per 1 januari 2020

BBL Niveau 2/3 Opleidingsjaar
Leeftijd 1 2 3 4
16-20 jaar 6,78 8,48 9,62 10,18
21-22 jaar 9,81 9,81 10,18 10,76
23 en ouder 10,76 11,64 11,88 12,44

b. uurloon in € per 1 mei 2020

BBL Niveau 2/3 Opleidingsjaar
Leeftijd 1 2 3 4
16-20 jaar 6,98 8,73 9,91 10,49
21 en ouder 10,18 10,18 10,49 11,08

c. uurloon in € per 1 januari 2021

BBL Niveau 2/3 Opleidingsjaar
Leeftijd 1 2 3 4
16-20 jaar 7,19 9,00 10,21 10,80
21 en ouder 10,49 10,49 10,80 11,42

2. Leerlingen met een arbeidsovereenkomst met een uitzendbureau hebben recht op het reguliere cao-loon van deze cao in plaats van het leerlingenloon als bedoeld in dit artikel.
3. Vanaf 1 mei 2020 geldt dit artikel ook voor werknemers in het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 2 lid 7 van deze cao die op of na 1 mei 2020 een vakopleiding als bedoeld in de artikelen 85 en 89 gaan volgen.