Back to top

Leerlingenlonen cao Afbouw

Leerlingenlonen cao Afbouw

1. Garantieloon voor werknemers die in dienst zijn als leerling zoals bedoeld in de artikelen 85 en 89. Dit lid geldt niet voor werknemers in het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 2 lid 7 van deze cao.

a. uurloon in € per 1 januari 2020

BBL Niveau 2/3 Opleidingsjaar
Leeftijd 1 2 3 4
16-20 jaar 6,78 8,48 9,62 10,18
21-22 jaar 9,81 9,81 10,18 10,76
23 en ouder 10,76 11,64 11,88 12,44

b. uurloon in € per 1 mei 2020

BBL Niveau 2/3 Opleidingsjaar
Leeftijd 1 2 3 4
16-20 jaar 6,98 8,73 9,91 10,49
21 en ouder 10,18 10,18 10,49 11,08

In verband met de verhoging van het wettelijk minimumloon bedragen de lonen van de werknemers van 21 jaar en ouder voor de opleidingsjaren 1 en 2 per 1 juli 2020 € 10,34 per uur.

c. uurloon in € per 1 januari 2021

BBL Niveau 2/3 Opleidingsjaar
Leeftijd 1 2 3 4
16-20 jaar 7,19 9,00 10,21 10,80
21 en ouder 10,49 10,49 10,80 11,42

De werknemer heeft minimaal recht op het wettelijk minimumloon.

 

2. Vanaf 1 mei 2020 geldt dit lid voor werknemers in het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 2 lid 7 van deze cao die op of na 1 mei 2020 een vakopleiding als bedoeld in de artikelen 85 en 89 gaan volgen.

a. uurloon in € per 1 mei 2020

BBL Niveau 2/3 Opleidingsjaar
Leeftijd 1 2 3 4
16-20 jaar 6,98 8,73 9,91 10,49
21 en ouder 10,31 10,31 10,49 11,08

In verband met de verhoging van het wettelijk minimumloon bedragen de lonen van de werknemers van 21 jaar en ouder voor de opleidingsjaren 1 en 2 per 1 juli 2020 € 10,48 per uur.

b. uurloon in € per 1 januari 2021

BBL Niveau 2/3 Opleidingsjaar
Leeftijd 1 2 3 4
16-20 jaar 7,19 9,00 10,21 10,80
21 en ouder 10,62 10,62 10,80 11,42

De werknemer heeft minimaal recht op het wettelijk minimumloon.

 

3. Leerlingen met een arbeidsovereenkomst met een uitzendbureau hebben recht op het reguliere cao-loon van deze cao in plaats van het leerlingenloon als bedoeld in dit artikel.