Back to top

Hoe melden?

Hoe melden?

U kunt de melding anoniem doorgeven. Dit kunt u als volgt doen:

Vervolgens behandelt LEA uw melding vertrouwelijk. LEA geeft indien nodig de melding door aan de betreffende instantie waar LEA werkafspraken mee heeft gemaakt.

Meld het bij LEA!