Back to top

Fysiotherapie

Fysiotherapie

Werknemers in de Afbouw hebben recht op volledige vergoeding van de kosten voor fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck voor zover deze niet worden gedekt door de basisverzekering en/of een aanvullende verzekering van de werknemer. De voorwaarden zijn vastgelegd in het Reglement fysiotherapie. Aanvragen voor vergoedingen kunnen werknemers indienen bij Wuthrich. Meer over deze regeling kunt u lezen in artikel 15 van de cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen.

Klik hier voor de voorwaarden.

Klik hier voor het aanvraagformulier.