Back to top

Cao & Verplichtstelling

Cao & Verplichtstelling

Cao Afbouw

De arbeidsvoorwaarden in de afbouw zijn geregeld in de cao Afbouw en cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen. Deze cao’s zijn afgesloten door sociale partners in de Afbouw. Dat zijn de ondernemersvereniging NOA en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen.

Boekje cao Afbouw 2020-2021

Boekje cao 2018-2019 per 1 mei 2019

De cao Afbouw 2018-2019 en cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen 2017-2021 zijn door de Minister van SZW algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat de cao’s van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers in de afbouw. Op de website van het ministerie van SZW treft u de besluiten aan.

Avv-besluiten ministerie van SZW

Klik hier voor de Engelse vertaling van de cao.

Verplichtstelling BPF Bouw

Werknemers in de afbouw zijn verplicht aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouwnijverheid.

Verplichtstelling BPF Bouw