Back to top

Situatie A

Situatie A

A. Salaris werknemer op 30 april 2020, verhoogd met de loonsverhoging van 3,0%, valt in salarisschaal van de functie waarin hij op 1 mei 2020 wordt ingedeeld.

Wat staat er in de cao

De werknemer ontvangt alleen de loonsverhoging van 3,0%.

 

De te nemen stappen:

1. Informeer de werknemer

De werknemer ontvangt een brief met daarin zijn inschaling en loon per 1 mei 2020.

 

Rekenvoorbeeld

Een administratief medewerker

Salaris 30 april 2020: € 2.650,– per maand

Tussenstap: salaris 30 april 2020 + 3,0% = € 2,729,50

Indeling 1 mei 2020: Administratief medewerker (functiecode 3.10.1)  functieniveau 3

Cao Salaris 1 mei 2020
Functieniveau Minimum Maximum
1 2.071 2.727
2 2.280 3.036
3 2.540 3.434
4 2.885 3.954
5 3.373 4.629
6 3.918 5.517

De tussenstap valt tussen het minimum en maximum van functiegroep 3.

Salaris 1 mei 2020: € 2,729,50,– per maand.