Verplichte Intredekeuring

Deze keuring is bedoeld voor mensen die voor het eerst in de afbouw gaan werken of die langer dan drie jaar geen werkzaamheden in de afbouw hebben uitgevoerd. De keuring is alleen voor werknemers die regelmatig uitvoerend werk op de bouwplaats gaan verrichten of in een werkplaats gaan werken waarbij zij te maken krijgen met zwaar lichamelijk werk of werk dat gevaar voor anderen met zich meebrengt. De werkgever meldt de werknemer voor een intredekeuring aan bij de arbodienst. De arbodienst nodigt de werknemer uit. Meer informatie kunt u vinden in artikel 15 van de cao Afbouw.

Link: overzicht keuringen