Extra verlof oudere werknemer

Extra verlof oudere werknemer Afbouw

Werknemers die op 31 december 2015 55 jaar of ouder waren en onafgebroken in de sector afbouw werken, hebben recht op extra verlofdagen. De werkgever betaalt de werknemer over deze dagen 90% van het loon door en 100% van de pensioenpremie. Werkgevers kunnen de extra loonkosten van deze dagen voor bouwplaatswerknemers  declareren bij het O&O-fonds Afbouw. De declaratieregeling geldt niet voor uta-werknemers. APG verzorgt de uitvoering van de declaratieregeling. U leest meer over deze regeling in artikel 23 van de cao Afbouw.

Declareer hier uw extra verlofdagen voor Afbouw en klik vervolgens op ‘Aanmelden’.

De declaraties van de loonkosten over opgenomen extra verlofdagen over 2017 moeten uiterlijk op 30 juni 2018 zijn ingediend. Er worden geen vergoedingen verstrekt op basis van declaraties over 2017 die na die datum worden ontvangen.

De declaraties van de loonkosten over opgenomen extra verlofdagen over 2018 kunnen tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019 worden ingediend.

Extra verlof oudere werknemer Natuursteen

Werknemers die op 31 december 2016 53 jaar of ouder waren en onafgebroken in de sector natuursteen werken, hebben recht op extra verlofdagen. De werkgever betaalt de werknemer over deze dagen 90% van het loon door en 100% van de pensioenpremie. Werkgevers kunnen de extra loonkosten van deze dagen declareren bij het O&O-fonds Afbouw. APG verzorgt de uitvoering van de declaratieregeling. Deze declaratieregeling geldt alleen voor werkgevers die onder de cao Natuursteen 2016-2017 en de cao Afbouw bter 2017-2021 vallen. U leest meer over deze regeling in artikel 29 van de cao Natuursteen 2016-2017 en artikel 14A cao Afbouw bter 2017-2021.

Declareer hier uw extra verlofdagen voor Natuursteen

De declaraties van de loonkosten over opgenomen extra verlofdagen over 2017 moeten uiterlijk op 30 juni 2018 zijn ingediend. Er worden geen vergoedingen verstrekt op basis van declaraties over 2017 die na die datum worden ontvangen.

De declaraties van de loonkosten over opgenomen extra verlofdagen over 2018 kunnen tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019 worden ingediend.

Heeft u vragen over deze bedrijfstakeigen regeling?

Werkgeversdesk:  020 - 583 70 70 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur)
E-mail: werkgevers@bter-afbouw.nl