80/90/100-regelingen

Uw werknemer kan vanaf 57 jaar in aanmerking komen voor één extra verlofdag per week via de 80/90/100-regeling. Deze regeling houdt in dat:

  • De werknemer 80% van zijn werkweek werkt;
  • De werkgever hem hiervoor 90% van het loon betaalt;
  • Er sprake is van 100% pensioenopbouw.

 Om als werknemer hiervoor in aanmerking te komen, zal eerst aangetoond moeten worden dat deze 80/90/100-regeling de beste optie is om de werknemer duurzaam inzetbaar te houden. Dit moet blijken uit:

  • een advies op basis van artikel 62 van de cao Afbouw (Mijn Loopbaan) en/of
  • een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) en/of
  • een re-integratietraject.

Aanvraag

De aanvraag (dus niet de declaratie) om deel te mogen nemen aan de 80/90/100-regeling dient u in bij:

O&O-fonds Afbouw
Mauritskade 27
2514 HD Den Haag
Tel. (070) 336 65 00

Declaratie

Wordt de aanvraag toegekend? Dan wordt APG geïnformeerd. U kunt dan een vergoeding aanvragen, achteraf per kwartaal, bij APG. De declaraties moeten zijn ingediend binnen drie maanden na het verstrijken van het kwartaal.

Let op!

Maken u en uw werknemer gebruik van de 80/90/100-regeling? Dan kunt u geen gebruik meer maken van de overgangsregeling seniorendagen (extra verlof oudere werknemers) zoals bedoeld in artikel 23 van de cao.

Declaratie 80/90/100-regeling

Heeft u vragen over deze bedrijfstakeigen regeling?

Werkgeversdesk:  020 - 583 70 70 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur)
E-mail: werkgevers@bter-afbouw.nl